Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Јавне набавке у 2019 год.

                                                       

Преговарачки поступак без објављивања  позива за подношење понуда бр. ПП2/2019

Одржавање NextBiz интегрисаног програмског пакета за финансијско и материјално рачуноводство за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“ за 2019. годину

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У7/2018 -2019

Услуге мобилне телефоније, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда  бр.  ПП 1/2019 

Траке за одређивање шећера у крви за  апарате  ACCU-CHEK "Activa" и ACCU-CHEK "PERFORMA“

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д4/2019

Набавка штампаног  материјала, за потребе Дома здравља „др Симо Милошевић“, за 2019. годину, по спецификацији Наручиоца

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д2/2019

набавка канцеларијског потрошног материјала, за потребе Дома здравља „Др Симо Милошевић“, за 2019. годину, по спецификацији Наручиоца, по партијама.

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

Јавна набавка мале вредности добара бр. Д1/2019

„Материјал за одржавање хигијене, по спецификацији Наручиоца“

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

Јавнa набавка мале вредности  услугa бр. У5/2019 

„Сервисирање и одржавање службених возила Дома здравља "др Симо Милошевић“

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

 

Јавнa набавка мале вредности  услугa бр. У3/2019 

„Услуге осигурања имовине и лица запослених у Дому здравља „др Симо Милошевић“

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У4/2019

„Одржавање  интегрисаног здравствено - информационог система Heliant Health“

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

Јавнa набавка мале вредности  услугa бр. У2/2019 

„Одржавање и поправка постојеће стоматолошке опреме са резервним деловима и ремонт централних компресора за ваздух, по партијама“

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

Јавна набавка мале вредности услуга бр. У1/2019

„Сакупљање, транспорт и третман отпада са потрошним  материјалом, по партијама“

Линк:

1. Портал Јавних набавки

 

 

План јавних набавки за 2019. годину

Линк:

 1. Портал Јавних набавки

 

 

Please publish modules in offcanvas position.