Пријава

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Одељење за правне послове

Огранак   Баново брдо
Телефон:  3538-344    
Адреса: ул.Пожешка 82 ,Чукарица
Радно време 07:00-15:00

 

Одељење за правне послове Дома здравља обједињује одсеке за:

- правне и опште пословe - 3538-344; 3538-435

        Бојана Симоновић, дипломирани правник

        Катарина Радојковић, правник

       Марија Јовановић, дипломирани правник

- кадровске послове - 3538-439

       Љиљана  Влаисавлјевић, референт за правне, кадровске  и администр.послове

      Љубица Миљковић,референт за правне, кадровске  и администр.послове

- послове архивe - 3538-471

       Јасна Павловић, референт у архиви

      Снежана Радоичић, технички секретар

 

Одељење за правне послове врши :

 • правно-техничку израду уговора;

 • учествује у изради општих аката Дома здравља и колективних уговора;

 • прати и анализира дејства закона и других мера који су од интереса за функционисање Дома здравља;

 • прати законодавне активности на нивоу Републике;

 • даје писмена мишљења и тумачења прописа и општих аката;

 • пружа правну помоћ запосленима;

 • учествује у регулисању имовинско-правних односа установе са другим правним и физичким лицима;

 • врши све послове око спровођења дисциплинског поступка и

 • даје мишљење директору ДЗ о постојању дисциплинске и материјалне одговорности запослених;

 • издаје решења у име ДЗ

 • обавља кадровске послове;

 • врши пријем, отпрему и архивирање поште и послове одржавања телефонских комуникација унутар и ван установе;

 • обавља послове јавних набавки, добара, услуга и радова за ДЗ.

 

 

Please publish modules in offcanvas position.